Hiển thị 1–16 của 31 kết quả

SẠC - ADAPTER LENOVO

IBM 16V – 4.5A

120,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 19V – 3.42A

120,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 2.25A (Đầu nhỏ)

140,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V – 3.25A (Đầu Kim)

145,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 3.25A (Đầu nhỏ)

150,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 2.25A (Đầu vuông)

150,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 3.25A

150,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V – 4.5A (Đầu Kim)

160,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 3.25A (Đầu vuông)

160,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 4.5A (Đầu vuông)

170,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 20V- 4.5A

170,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 5V- 4A (Đầu nhỏ)

190,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 19.5V – 6.15A

295,000

SẠC - ADAPTER LENOVO

LE 12V – 1.5A (đầu Dẹp lớn)

295,000

HotLine: 0938.777.006